Algemene voorwaarden

Home » Algemene voorwaarden

§1. Voorwaarden van diensten

§1.1 De diensten waarover deze website gaat, worden in eerste instantie niet door Compudoc zelf uitgevoerd. Zij worden uitgevoerd door franchisenemers, die zich wel strikt aan de regels van Compudoc moeten houden.
§1.2 Indien het probleem niet opgelost wordt, of indien de klant niet tevreden is over de geleverde prestaties, mag hij/zij, mits een goed geargumenteerde reden, weigeren te betalen. In dit geval mag de transportvergoeding wel aangerekend worden.
§1.3 De prijs die zal worden aangerekend is identiek aan de prijs gepubliceerd op de website, op het moment van het aangaan van de mondelinge overeenkomst.
§1.4 De prijzen, die hier van toepassing zijn, zijn inclusief BTW voor particulieren. Deze prijzen zijn exclusief BTW voor bedrijven (Corporate Compudoc prijzen). In sommige gevallen is BTW 0%, mits vrijstelling op basis van artikel 56 van de franchisewetgeving.
§1.5 Indien dit laatstgenoemde artikel niet van toepassing is, bedraagt de BTW 21%.
§1.6 De betaling van de diensten moet onmiddellijk contant gebeuren. Indien dit niet gebeurt, mag het Compudoc-lid aan de hand van een paswoord op BIOS-niveau de computer blokkeren, waarna hij het paswoord geeft, wanneer de betaling ontvangen is. 
§1.7 Er wordt nooit garantie gegeven op de diensten. Indien de de klant niet tevreden is over de dienst dient hij dit binnen de 3 werkdagen na de interventie te melden aan de Compudoc centrale (op 078 05 55 52). Indien dit niet gebeurt, gaat Compudoc ervan uit dat de interventie naar behoren is uitgevoerd en dat een nieuwe oproep als nieuwe interventie beschouwd moet worden.